Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, zrzeszającym inżynierów oraz techników i studentów zajmujących się problematyką budowlaną. Jego podstawowym celem jest dbałość o właściwy poziom zawodowy i etyczny swoich członków oraz integracja środowisk z branży budowlanej.

KURSY

ZAPRASZAMY NA KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

RZECZOZNAWCY

OFERUJEMY USŁUGI WYSOKIEJ KLASY SPECJALISTÓW RZECZOZNAWCÓW UPRAWNIONYCH W KAŻDEJ DZIEDZINIE

Aktualności

KONTAKT


Zarząd i Biuro Odziału Warszawskiego PZITB
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
skr. poczt. 14
tel/fax (22) 827 - 25 - 76, (22) 827 - 75 - 73
e-mail: biuro@pzitb.com.pl

Ośrodek Rzeczoznawstwa I Techniki Budowlanej
ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa
tel (22) 636 - 92 - 49
e-mail: biuro@oritb-pzitb.pl

Ośrodek Rzeczoznawstwa I Inżynierii Procesów Budowlanych
ul. Mokotowska 4/6, pok. 218
00-641 Warszawa
tel (22) 825 - 01 - 22
e-mail: rzeczoznawca.zgpzitb@onet.pl