KURSY

ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KURSU JESIEŃ 2016 PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE.

 

RZECZOZNAWCY

OFERUJEMY USŁUGI WYSOKIEJ KLASY SPECJALISTÓW RZECZOZNAWCÓW UPRAWNIONYCH W KAŻDEJ DZIEDZINIE

Aktualności

KONTAKT


Zarząd i Biuro Oddziału Warszawskiego PZITB
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
skr. poczt. 14
tel/fax (22) 827 - 25 - 76, (22) 827 - 75 - 73
e-mail: biuro@pzitb.com.pl

Ośrodek Rzeczoznawstwa I Techniki Budowlanej
ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa
tel (22) 636 - 92 - 49
e-mail: biuro@oritb-pzitb.pl

Ośrodek Rzeczoznawstwa I Inżynierii Procesów Budowlanych
ul. Mokotowska 4/6, pok. 218
00-641 Warszawa
tel (22) 825 - 01 - 22
e-mail: rzeczoznawca.zgpzitb@onet.pl