czwartek 22.07.2021 06:09
Kurs Jesień 2021
czytaj dalej
Kurs prowadzony jest przez wybitnych specjalistów – rzeczoznawców budowlanych i wykładowców wyższych uczelni, m.in. Politechniki Warszawskiej,

w terminie:


Termin: 23, 24 października i 6,7,13,14 listopada 2021 r.

  Forlumarz zapisu

                                                    

Termin: 23, 24 października i 6,7,13,14 listopada 2021 r.

                           Tematyka kursu:

l  Prawo budowlane

l  Certyfikacja, aprobaty, dopuszczenie do obrotu, normy

l  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

l  Użytkowanie budynków. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

l  Dozór techniczny. Pozwolenia na budowę. Rozbiórki. Prawo geodezyjne

l  Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Cywilny

l  Ustawa o samorządach zawodowych

l  BHP. Przepisy Ppoż. Konstrukcje budowlane

l  Przepisy dot. instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych

l  Przepisy dot. instalacji gazowych

l  Sieci, instalacje i urządzenia wodno-kanalizacyjne i ochrona środowiska

l  Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

l  Drogi i mosty

WYŁĄCZNIE w trybie ONLINE

Koszt kursu online – 1.250 zł +VAT 23%  (razem 1.537,5 zł)

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przykładowe pytania testowe, akty prawne.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE: www.pzitb.com.pl

POD TELEFONEM: 22 827-75-73, OW PZITB ul. Czackiego 3/5, Warszawa

e-mail: uprawnienia@pzitb.com.pl

Najnowsze wpisy
NEWS
Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa 25 września 2021 r. - Warszawski Dom Technika
„Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” to ogólnopolskie wydarzenie zaplanowane na 25 września br. Nasz oddział PZITB czynnie uczestniczy w akcji organizując punkt konsultacyjny w Warszawskim Domu...
poniedziałek 20.09.2021 05:45
czytaj więcej
newsy
Praktyczny poradnik dla inwestora
„Praktyczny poradnik dla inwestora” – budowlany proces inwestycyjny od aspiracji do zamieszkania, opracowany i wydany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział Warszawski. Autorami publikacji są inżynierowie Mariusz ...
środa 18.08.2021 19:38
czytaj więcej
newsy
Kurs Jesień 2021
Kurs prowadzony jest przez wybitnych specjalistów – rzeczoznawców budowlanych i wykładowców wyższych uczelni, m.in. Politechniki Warszawskiej,<br /> <br /> w terminie:<br /> <br /> <br /> Termin: 23, 24 października i 6,7,13,14 listopa...
czwartek 22.07.2021 06:09
czytaj więcej
Skontaktuj się z nami, znajdź nas na mapie Google
SEKCJA IV
Zarząd i Biuro Oddziału Warszawskiego PZITB
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
skr. poczt. 14
tel/fax (22) 827 - 25 - 76,
(22) 827 - 75 - 73

e-mail: biuro@pzitb.com.pl
Ośrodek Rzeczoznawstwa I Techniki Budowlanej
ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa

tel (22) 636 - 92 - 49

e-mail: biuro@oritb-pzitb.pl
przewin do góry