Projektowanie
czytaj dalej
Jako inwestor zastępczy odpowiadamy za kontrolę jakości prac projektowych w fazie projektowania, koordynację robót budowlanych, terminowość ich wykonania oraz kontrolę kosztów inwestycyjnych.
Do naszych obowiązków należy:
  • ocena jakość dokumentacji projektowej;
  • wskazanie słabych strony oraz możliwości optymalizacji projektu;
  • zapewnienie zarządzania i monitorowania budżetu projektu, w tym kosztów niezbędnych zmian projektowych i rozwiązań zamiennych.
Podstrony na skróty
Skontaktuj się z nami, znajdź nas na mapie Google
SEKCJA IV
Zarząd i Biuro Oddziału Warszawskiego PZITB
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
skr. poczt. 14
tel/fax (22) 827 - 25 - 76,
(22) 827 - 75 - 73

e-mail: biuro@pzitb.com.pl
Ośrodek Rzeczoznawstwa I Techniki Budowlanej
ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa

tel (22) 636 - 92 - 49

e-mail: biuro@oritb-pzitb.pl
przewin do góry