Realizacja inwestycji
czytaj dalej
Nasz zespół w ramach usługi zarządzania realizacją inwestycji odpowiada za wielobranżową koordynację prac. Tworzymy plan realizacji, koordynujemy oraz nadzorujemy harmonogramy poszczególnych prac, budżet i jakość.
Oferta obejmuje:
  • reprezentowanie inwestora w kontaktach z uczestnikami procesu inwestycyjnego;
  • prowadzenie przetargów, przygotowanie umów z wykonawcami;
  • nadzór inwestorski;
  • raportowanie z postępu i jakości wykonanych prac;
  • dokonywanie odbiorów robót (częściowych i końcowych);
  • wdrożenie procedur zapewnienia jakości i bezpieczeństwa na budowie;
  • sporządzanie wyczerpujących raportów wraz z dokumentacją fotograficzną z każdej wizyty na budowie wraz z koniecznymi wnioskami i zaleceniami;
  • sporządzanie raportów dokumentujących błędy realizacyjne, jak również kompletność lub niekompletność wykonanych robót, zależnie od stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych etapów inwestycji.
Podstrony na skróty
Skontaktuj się z nami, znajdź nas na mapie Google
SEKCJA IV
Zarząd i Biuro Oddziału Warszawskiego PZITB
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
skr. poczt. 14
tel/fax (22) 827 - 25 - 76,
(22) 827 - 75 - 73

e-mail: biuro@pzitb.com.pl
Ośrodek Rzeczoznawstwa I Techniki Budowlanej
ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa

tel (22) 636 - 92 - 49

e-mail: biuro@oritb-pzitb.pl
przewin do góry