Kierownictwo
czytaj dalej
Skład Zarządu Oddziału Warszawskiego PZITB w kadencji 2020-2024
Radosław Sekunda
Przewodniczący

Telefon kontaktowy
502 668 034Adres E-Mail
r.sekunda@pzitb.com.pl
Pare słów o mnie:
dr inż. budownictwa lądowego, Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej, kierunek: budownictwo; specjalność: budowa dróg i mostów.
Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno–budowlanej w zakresie projektowania robót remontowych i renowacyjnych w obiektach budowlanych (nr RZE/X/0002/16) oraz rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno–budowlanej obejmującej projektowanie termomodernizacji budynków (nr RZE/X/0001/16). Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, drogowej i mostowej bez ograniczeń oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Przewodniczący Sadu Dyscyplinarnego przy Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Z budownictwem związany zawodowo od 1997 roku.
Roman Lulis
Wiceprzewodniczący
Pare słów o mnie:
.
Mariusz Okuń
Sekretarz

Telefon kontaktowy
(22) 827 - 25 - 76Adres E-Mail
m.okun@pzitb.com.pl
Pare słów o mnie:
mgr inż. budownictwa lądowego, Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, kierunek: budownictwo; specjalność: konstrukcje budowlano-inżynierskie; Zarządzanie nieruchomościami Studia Podyplomowe- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY w specjalności KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ obejmującej kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń nr RZE/X/0012/15. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej bez ograniczeń. Rzeczoznawca Budowlany PZITB w specjalności budownictwo zabytkowe nr 2709.
Członek Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Członek Zarządu Głównego PZITB. Przygodę z budownictwem rozpoczął w 1997 roku.
Paweł Kaim
Z-ca sekretarza


Adres E-Mail
pawel_kaim@o2.pl
Pare słów o mnie:
mgr inż. budownictwa lądowego
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Wojskowej Akademii Technicznej, kierunek: budownictwo kubaturowe; specjalność: konstrukcje budowlane. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na kierunku: Wycena Nieruchomości; specjalność – rzeczoznawstwo majątkowe. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Rzeczoznawca budowlany SITPMB w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W swojej działalności zawodowej kierował oraz nadzorował bezpośrednio roboty dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, biurowego, hotelowego oraz w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Pracę zawodową w budownictwie rozpoczął w 2007 roku.
Radosław Sekunda
Przewodniczący

Telefon kontaktowy
502 668 034Adres E-Mail
r.sekunda@pzitb.com.pl
Pare słów o mnie:
dr inż. budownictwa lądowego, Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej, kierunek: budownictwo; specjalność: budowa dróg i mostów.
Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno–budowlanej w zakresie projektowania robót remontowych i renowacyjnych w obiektach budowlanych (nr RZE/X/0002/16) oraz rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno–budowlanej obejmującej projektowanie termomodernizacji budynków (nr RZE/X/0001/16). Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, drogowej i mostowej bez ograniczeń oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Przewodniczący Sadu Dyscyplinarnego przy Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Z budownictwem związany zawodowo od 1997 roku.
Roman Lulis
Wiceprzewodniczący
Pare słów o mnie:
.
Mariusz Okuń
Sekretarz

Telefon kontaktowy
(22) 827 - 25 - 76Adres E-Mail
m.okun@pzitb.com.pl
Pare słów o mnie:
mgr inż. budownictwa lądowego, Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, kierunek: budownictwo; specjalność: konstrukcje budowlano-inżynierskie; Zarządzanie nieruchomościami Studia Podyplomowe- Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY w specjalności KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ obejmującej kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń nr RZE/X/0012/15. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej bez ograniczeń. Rzeczoznawca Budowlany PZITB w specjalności budownictwo zabytkowe nr 2709.
Członek Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Członek Zarządu Głównego PZITB. Przygodę z budownictwem rozpoczął w 1997 roku.
Paweł Kaim
Z-ca sekretarza


Adres E-Mail
pawel_kaim@o2.pl
Pare słów o mnie:
mgr inż. budownictwa lądowego
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Wojskowej Akademii Technicznej, kierunek: budownictwo kubaturowe; specjalność: konstrukcje budowlane. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na kierunku: Wycena Nieruchomości; specjalność – rzeczoznawstwo majątkowe. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Rzeczoznawca budowlany SITPMB w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W swojej działalności zawodowej kierował oraz nadzorował bezpośrednio roboty dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, biurowego, hotelowego oraz w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Pracę zawodową w budownictwie rozpoczął w 2007 roku.
Dariusz Karolak
Skarbnik

Telefon kontaktowy
604 115 208Adres E-Mail
d.karolak@pzitb.com.pl
Pare słów o mnie:
mgr inż. budownictwa lądowego, Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, kierunek: budownictwo; specjalność: konstrukcje budowlano-inżynierskie.
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY w specjalności KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ obejmującej projektowanie bez ograniczeń nr RZE/X/0010/15. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Rzeczoznawca Budowlany PZITB nr 2710.
Członek Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Członek Zarządu Głównego PZITB. Z budownictwem związany zawodowo od 1997 roku.
Dawid Szymczyk
Z-ca skarbnika
Pare słów o mnie:
.
Mieczysław Grodzki
Członek prezydium

Telefon kontaktowy
514090080Adres E-Mail
m.grodzki@maz.piib.org.pl
Pare słów o mnie:
Absolwent Wydziału: Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskie, inżynier specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie, Wydziału Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania i Administracji, dr nauk społecznych..
Uprawnienia budowlane uzyskał w 1984 r., rzeczoznawca budowlany i majątkowy.
Od wielu lat działa w spółdzielczości: mieszkaniowej, rzemieślniczej i bankowej. Piastuje różne funkcje społeczne w spółdzielczym samorządzie i BCC. Z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa związany jest od początku jej istnienia, aktualnie Z-ca Przewodniczącego Rady MOIIB, członek Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PZITB.
Czynnie uczestniczy w pracach wydziałów budowlanych uczelni warszawskich.
Maciej Łyżwiński
Członek prezydium
Pare słów o mnie:
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie,
Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem Budowlanym.
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT.
Członek Oddziału Warszawskiego PZITB od 1989 r.
Ryszard Rak
Wiceprzewodniczący
Pare słów o mnie:
.
Eugeniusz Koda
Wiceprzewodniczący
Pare słów o mnie:
.
Podstrony na skróty
Dariusz Karolak
Skarbnik

Telefon kontaktowy
604 115 208Adres E-Mail
d.karolak@pzitb.com.pl
Pare słów o mnie:
mgr inż. budownictwa lądowego, Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, kierunek: budownictwo; specjalność: konstrukcje budowlano-inżynierskie.
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY w specjalności KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ obejmującej projektowanie bez ograniczeń nr RZE/X/0010/15. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Rzeczoznawca Budowlany PZITB nr 2710.
Członek Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Członek Zarządu Głównego PZITB. Z budownictwem związany zawodowo od 1997 roku.
Dawid Szymczyk
Z-ca skarbnika
Pare słów o mnie:
.
Mieczysław Grodzki
Członek prezydium

Telefon kontaktowy
514090080Adres E-Mail
m.grodzki@maz.piib.org.pl
Pare słów o mnie:
Absolwent Wydziału: Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskie, inżynier specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie, Wydziału Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania i Administracji, dr nauk społecznych..
Uprawnienia budowlane uzyskał w 1984 r., rzeczoznawca budowlany i majątkowy.
Od wielu lat działa w spółdzielczości: mieszkaniowej, rzemieślniczej i bankowej. Piastuje różne funkcje społeczne w spółdzielczym samorządzie i BCC. Z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa związany jest od początku jej istnienia, aktualnie Z-ca Przewodniczącego Rady MOIIB, członek Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PZITB.
Czynnie uczestniczy w pracach wydziałów budowlanych uczelni warszawskich.
Maciej Łyżwiński
Członek prezydium
Pare słów o mnie:
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie,
Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem Budowlanym.
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT.
Członek Oddziału Warszawskiego PZITB od 1989 r.
Ryszard Rak
Wiceprzewodniczący
Pare słów o mnie:
.
Eugeniusz Koda
Wiceprzewodniczący
Pare słów o mnie:
.
Skontaktuj się z nami, znajdź nas na mapie Google
SEKCJA IV
Zarząd i Biuro Oddziału Warszawskiego PZITB
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
skr. poczt. 14
tel/fax (22) 827 - 25 - 76,
(22) 827 - 75 - 73

e-mail: biuro@pzitb.com.pl
Ośrodek Rzeczoznawstwa I Techniki Budowlanej
ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa

tel (22) 636 - 92 - 49

e-mail: biuro@oritb-pzitb.pl
przewin do góry