Kierownictwo
czytaj dalej
Skład Zarządu Oddziału Warszawskiego PZITB w kadencji 2020-2024
Radosław Sekunda
Przewodniczący

Telefon kontaktowy
502 668 034Adres E-Mail
r.sekunda@pzitb.com.pl
Pare słów o mnie:
dr inż. budownictwa lądowego, Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej, kierunek: budownictwo; specjalność: budowa dróg i mostów.
Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno–budowlanej w zakresie projektowania robót remontowych i renowacyjnych w obiektach budowlanych (nr RZE/X/0002/16) oraz rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno–budowlanej obejmującej projektowanie termomodernizacji budynków (nr RZE/X/0001/16). Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, drogowej i mostowej bez ograniczeń oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Przewodniczący Sadu Dyscyplinarnego przy Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Z budownictwem związany zawodowo od 1997 roku.
Roman Lulis
Wiceprzewodniczący


Adres E-Mail
r.lulis@maz.piib.org.pl
Pare słów o mnie:
.
Dariusz Karolak
Skarbnik

Telefon kontaktowy
604 115 208Adres E-Mail
d.karolak@pzitb.com.pl
Pare słów o mnie:
mgr inż. budownictwa lądowego, Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, kierunek: budownictwo; specjalność: konstrukcje budowlano-inżynierskie.
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY w specjalności KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ obejmującej projektowanie bez ograniczeń nr RZE/X/0010/15. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Rzeczoznawca Budowlany PZITB nr 2710.
Członek Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Członek Zarządu Głównego PZITB. Z budownictwem związany zawodowo od 1997 roku.
Dawid Szymczyk
Z-ca skarbnika
Pare słów o mnie:
.
Radosław Sekunda
Przewodniczący

Telefon kontaktowy
502 668 034Adres E-Mail
r.sekunda@pzitb.com.pl
Pare słów o mnie:
dr inż. budownictwa lądowego, Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej, kierunek: budownictwo; specjalność: budowa dróg i mostów.
Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno–budowlanej w zakresie projektowania robót remontowych i renowacyjnych w obiektach budowlanych (nr RZE/X/0002/16) oraz rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno–budowlanej obejmującej projektowanie termomodernizacji budynków (nr RZE/X/0001/16). Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, drogowej i mostowej bez ograniczeń oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Przewodniczący Sadu Dyscyplinarnego przy Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Z budownictwem związany zawodowo od 1997 roku.
Roman Lulis
Wiceprzewodniczący


Adres E-Mail
r.lulis@maz.piib.org.pl
Pare słów o mnie:
.
Dariusz Karolak
Skarbnik

Telefon kontaktowy
604 115 208Adres E-Mail
d.karolak@pzitb.com.pl
Pare słów o mnie:
mgr inż. budownictwa lądowego, Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, kierunek: budownictwo; specjalność: konstrukcje budowlano-inżynierskie.
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY w specjalności KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ obejmującej projektowanie bez ograniczeń nr RZE/X/0010/15. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Rzeczoznawca Budowlany PZITB nr 2710.
Członek Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Członek Zarządu Głównego PZITB. Z budownictwem związany zawodowo od 1997 roku.
Dawid Szymczyk
Z-ca skarbnika
Pare słów o mnie:
.
Mieczysław Grodzki
Członek prezydium

Telefon kontaktowy
514 090 080Adres E-Mail
m.grodzki@maz.piib.org.pl
Pare słów o mnie:
Absolwent Wydziału: Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskie, inżynier specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie, Wydziału Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania i Administracji, dr nauk społecznych..
Uprawnienia budowlane uzyskał w 1984 r., rzeczoznawca budowlany i majątkowy.
Od wielu lat działa w spółdzielczości: mieszkaniowej, rzemieślniczej i bankowej. Piastuje różne funkcje społeczne w spółdzielczym samorządzie i BCC. Z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa związany jest od początku jej istnienia, aktualnie Z-ca Przewodniczącego Rady MOIIB, członek Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PZITB.
Czynnie uczestniczy w pracach wydziałów budowlanych uczelni warszawskich.
Maciej Łyżwiński
Członek prezydium
Pare słów o mnie:
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie,
Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem Budowlanym.
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT.
Członek Oddziału Warszawskiego PZITB od 1989 r.
Ryszard Rak
Wiceprzewodniczący

Telefon kontaktowy
692 461 250Adres E-Mail
ryszardrak.waw@gmail.com
Pare słów o mnie:
.
Eugeniusz Koda
Wiceprzewodniczący

Telefon kontaktowy
502 201 799Adres E-Mail
koda32@op.pl eugeniusz_koda@sggw.edu.pl
Pare słów o mnie:
Prof. dr hab. inż., absolwent SGGW, specjalność geotechnika,
Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowany w dyscyplinie budownictwo uzyskane na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
Prodziekan ds. nauki Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w latach 2012-2016, Dziekan Wydziału 2016-2019, od 1.10.2019 roku Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej i Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport w SGGW.
Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi od 1992 roku, Rzeczoznawca SITWM NOT w zakresie inżynierii wodnej śródlądowej, fundamentowania i odwodnienia podłoża, Rzeczoznawca Budowlany PIIB od 2014 roku, uprawnienia geologiczne kat. V i VI, oraz Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki.
Czynna współpraca z przedsiębiorstwami i biurami projektów z zakresu budownictwa, geotechniki, hydrotechniki i gospodarki komunalnej. Autor i współautor kilkuset opracowań projektowych i eksperckich, oraz ponad 270 publikacji naukowych z zakresu geotechniki, budownictwa i inżynierii środowiska.
Członek MOIIB od 2001 roku, członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB od 2006 roku, Przewodniczący OKK MOIIB w latach 2014-2022.
Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego PZITB od 2016 roku.
Podstrony na skróty
Mieczysław Grodzki
Członek prezydium

Telefon kontaktowy
514 090 080Adres E-Mail
m.grodzki@maz.piib.org.pl
Pare słów o mnie:
Absolwent Wydziału: Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskie, inżynier specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie, Wydziału Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania i Administracji, dr nauk społecznych..
Uprawnienia budowlane uzyskał w 1984 r., rzeczoznawca budowlany i majątkowy.
Od wielu lat działa w spółdzielczości: mieszkaniowej, rzemieślniczej i bankowej. Piastuje różne funkcje społeczne w spółdzielczym samorządzie i BCC. Z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa związany jest od początku jej istnienia, aktualnie Z-ca Przewodniczącego Rady MOIIB, członek Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PZITB.
Czynnie uczestniczy w pracach wydziałów budowlanych uczelni warszawskich.
Maciej Łyżwiński
Członek prezydium
Pare słów o mnie:
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie,
Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem Budowlanym.
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT.
Członek Oddziału Warszawskiego PZITB od 1989 r.
Ryszard Rak
Wiceprzewodniczący

Telefon kontaktowy
692 461 250Adres E-Mail
ryszardrak.waw@gmail.com
Pare słów o mnie:
.
Eugeniusz Koda
Wiceprzewodniczący

Telefon kontaktowy
502 201 799Adres E-Mail
koda32@op.pl eugeniusz_koda@sggw.edu.pl
Pare słów o mnie:
Prof. dr hab. inż., absolwent SGGW, specjalność geotechnika,
Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowany w dyscyplinie budownictwo uzyskane na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
Prodziekan ds. nauki Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w latach 2012-2016, Dziekan Wydziału 2016-2019, od 1.10.2019 roku Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej i Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport w SGGW.
Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi od 1992 roku, Rzeczoznawca SITWM NOT w zakresie inżynierii wodnej śródlądowej, fundamentowania i odwodnienia podłoża, Rzeczoznawca Budowlany PIIB od 2014 roku, uprawnienia geologiczne kat. V i VI, oraz Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki.
Czynna współpraca z przedsiębiorstwami i biurami projektów z zakresu budownictwa, geotechniki, hydrotechniki i gospodarki komunalnej. Autor i współautor kilkuset opracowań projektowych i eksperckich, oraz ponad 270 publikacji naukowych z zakresu geotechniki, budownictwa i inżynierii środowiska.
Członek MOIIB od 2001 roku, członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB od 2006 roku, Przewodniczący OKK MOIIB w latach 2014-2022.
Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego PZITB od 2016 roku.
Skontaktuj się z nami, znajdź nas na mapie Google
SEKCJA IV
Zarząd i Biuro Oddziału Warszawskiego PZITB
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
skr. poczt. 14
tel/fax (22) 827 - 25 - 76,
(22) 827 - 75 - 73

e-mail: biuro@pzitb.com.pl
Ośrodek Rzeczoznawstwa I Techniki Budowlanej
ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa

tel (22) 636 - 92 - 49

e-mail: biuro@oritb-pzitb.pl
przewin do góry