Członkostwo
czytaj dalej
Warunki przyjęcia w poczet członków PZITB:
 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie budowlane lub studenci dwóch ostatnich lat studiów budowlanych;
 • w przypadku braku członków wprowadzających należy zasięgnąć informacji w OW PZITB;
 • wypełnienie formularza zgłoszenia (należy wydrukować obustronnie na jednej kartce).
Dla członków OW PZITB:
 • bezpłatne konferencje i szkolenia;
 • możliwość konsultacji i porad prawnych w ośrodkach OW PZITB;
 • możliwość prenumeraty czasopism wydawanych przez PZITB ("Inżynieria i Budownictwo" oraz "Materiały Budowlane");
 • zniżki na płatne konferencje organizowane przez PZITB.
Składki członkowskie:
 • wysokość składki członkowskiej OW PZITB: 10 zł/miesiąc;
 • studenci płacą 2 zł/miesiąc;
 • emeryci i renciści płacą 50% składki: 5 zł/miesiąc;
 • nasi członkowie powyżej 75-go roku życia są zwolnieni z opłaty składek.
Składki członkowskie można opłacać w biurze O/W PZITB albo przelewem na konto:
 • 31 1020 1156 0000 7702 0007 5069 (Bank PKO BP) 

  Na przelewie prosimy o podanie imienia i nazwiska, nazwy koła, okresu za który następuje opłata.
Podstrony na skróty
Skontaktuj się z nami, znajdź nas na mapie Google
SEKCJA IV
Zarząd i Biuro Oddziału Warszawskiego PZITB
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
skr. poczt. 14
tel/fax (22) 827 - 25 - 76,
(22) 827 - 75 - 73

e-mail: biuro@pzitb.com.pl
Ośrodek Rzeczoznawstwa I Techniki Budowlanej
ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa

tel (22) 636 - 92 - 49

e-mail: biuro@oritb-pzitb.pl
przewin do góry