Wizja, misja, wartości
czytaj dalej
Misją naszego związku jest:
 • dbanie o właściwy poziom zawodowy;
 • rozwój myśli technicznej i organizacyjnej budownictwa;
 • dbanie o wysokie kwalifikacje kadry technicznej budownictwa;
 • ochrona środowiska w procesie projektowania, realizacji i użytkowania;
 • dbanie o bezpieczeństwo na budowie;
 • podnoszenie jakości świadczonych usług w budownictwie.
Wartości, którymi się kierujemy:
 • szacunek
 • uczciwość;
 • współpraca;
 • zaufanie;
 • jakość;
 • bezstronność.
Nasza wizja:
Lider w zarządzaniu realizacją i nadzorem oraz wsparciu eksperckim na każdym etapie inwestycji budowlanej.
Podstrony na skróty
Skontaktuj się z nami, znajdź nas na mapie Google
SEKCJA IV
Zarząd i Biuro Oddziału Warszawskiego PZITB
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
skr. poczt. 14
tel/fax (22) 827 - 25 - 76,
(22) 827 - 75 - 73

e-mail: biuro@pzitb.com.pl
Ośrodek Rzeczoznawstwa I Techniki Budowlanej
ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa

tel (22) 636 - 92 - 49

e-mail: biuro@oritb-pzitb.pl
przewin do góry