Parę słów o
Ośrodku Rzeczoznawstwa i Techniki Budowlanej
czytaj dalej
ORiTB prowadzi działalności w zakresie ekspertyz i opinii o stanie technicznym budynków i budowli, projektowania budownictwa ogólnego i przemysłowego, nadzoru inwestycyjnego, doradztwa technicznego i inwestycyjnego, wyceny majątku itp. Z ORiTB współpracuje stale kilkudziesiciu rzeczoznawców, w tym pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, biegłych sądowych - reprezentujących szeroki zakres specjalności nie tylko budowlanych.
Środki wypracowane przez Ośrodek wspomagają działalność statutową Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
Podstrony na skróty
Skontaktuj się z nami, znajdź nas na mapie Google
SEKCJA IV
Zarząd i Biuro Oddziału Warszawskiego PZITB
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
skr. poczt. 14
tel/fax (22) 827 - 25 - 76,
(22) 827 - 75 - 73

e-mail: biuro@pzitb.com.pl
Ośrodek Rzeczoznawstwa I Techniki Budowlanej
ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa

tel (22) 636 - 92 - 49

e-mail: biuro@oritb-pzitb.pl
przewin do góry