Parę słów o
Kole Młodych PZiTB O/W
czytaj dalej
Obecna młodzież jest tak samo wartościowa jak w wielu poprzednich pokoleniach - ambitna, zdolna, pragnąca sukcesu, posiadająca wiele pozytywnych cech jak - etyka, zapał, otwartość. Prawdą jest też to, że wraz z gwałtownym rozwojem technologii, przede wszystkim zaś mediów elektronicznych, żyje w zupełnie nowym świecie. Dlatego nie wolno jej traktować schematycznie lecz dać możliwość samoorganizacji i tylko pomagać w rozwoju.
PZITB ma głębokie i pozytywne korzenie historyczne, skupia elitę inżynierską, ma do zaoferowania w rozumieniu ideowym dużo - historię i honor inżyniera.

To właśnie powinno być ideową podstawą dla budowania pomostu między odchodzącym a występującym pokoleniem. Wszyscy jesteśmy inżynierami budownictwa, ludźmi którzy tworzą materialną bazę państwa i społeczeństwa, wykonujemy zawód zaufania społecznego - dlatego powinniśmy być z tego dumni i manifestować tę dumę.
Nowe otwarcie na młodzież inżynierską trzeba prowadzić w oparciu o poczucie dumy zawodowej ale także akceptację odrębności mentalnej młodego pokolenia. To wymaga powierzenia jej samoorganizacji działania w ramach naszego Stowarzyszenia pod hasłem:
Nasze hasło:
"Weźcie swój los w swoje ręce, szanujcie tradycję, korzystajcie z dorobku starszych pokoleń"
Tak pojęte działanie z młodzieżą jest także punktem wyjścia do przywrócenia właściwej, wysokiej pozycji społecznej inżyniera.
W oparciu o przedstawioną ideę w oddziale warszawskim mamy trzy prężnie działające Koła Młodych. Więcej informacji znajdziesz klikając w poniższy link:
Podstrony na skróty
Skontaktuj się z nami, znajdź nas na mapie Google
SEKCJA IV
Zarząd i Biuro Oddziału Warszawskiego PZITB
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
skr. poczt. 14
tel/fax (22) 827 - 25 - 76,
(22) 827 - 75 - 73

e-mail: biuro@pzitb.com.pl
Ośrodek Rzeczoznawstwa I Techniki Budowlanej
ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa

tel (22) 636 - 92 - 49

e-mail: biuro@oritb-pzitb.pl
przewin do góry