poniedziałek 05.02.2024 20:42
Zarząd Oddziału Warszawskiego PZITB podjął uchwałę o sprzedaży udziałów w spółce ”WACETOB” SP. Z O.O
czytaj dalej
Zarząd Oddziału Warszawskiego PZITB podjął uchwałę o sprzedaży udziałów w spółce ”WACETOB” SP. Z O.O. Liczba posiadanych udziałów: 610. Cena nominalna: 100zł/udział. Zarząd Oddziału zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty kupna udziałów. Oferty można składać e-mailowo na adres: biuro@pzitb.com.pl lub w siedzibie Oddziału Warszawskiego PZITB: ul. Czackiego 3/5, Warszawa (w godzinach otwarcia biura, od 9.00 do 15.00).

Zarząd Oddziału Warszawskiego PZITB podjął uchwałę o sprzedaży udziałów w spółce ”WACETOB” SP. Z O.O. Liczba posiadanych udziałów: 610. Cena nominalna: 100zł/udział. Zarząd Oddziału zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty kupna udziałów. Oferty można składać e-mailowo na adres: biuro@pzitb.com.pl lub w siedzibie Oddziału Warszawskiego PZITB: ul. Czackiego 3/5, Warszawa (w godzinach otwarcia biura, od 9.00 do 15.00). Zarząd Oddziału oczekuje na oferty w terminie do dnia 09.02.2024 r. do godziny 9.00. Oferty złożone po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane; po upływie wyznaczonego wyżej terminu nie jest również możliwe modyfikowanie złożonej w terminie oferty w zakresie pierwotnie wskazanej w tej ofercie ceny zakupu udziałów. Zarząd Oddziału informuje, że zgodnie z aktem założycielskim spółki ”WACETOB” sp. z o.o. wspólnikom spółki przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów. W związku z tym, Zarząd Oddziału po wpłynięciu ofert umożliwi wspólnikom skorzystanie z powyższego prawa. Zarząd Oddziału wraz ze złożeniem oferty kupna udziałów wymaga wniesienia wadium na rachunek bankowy Oddziału Warszawskiego PZITB o numerze: 65 1020 1156 0000 7902 0114 1456  w wysokości 10.000 zł. Oferty złożone bez wymagane wadium nie będą rozpatrywane. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z oferentem, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę lub ze wspólnikiem, który skorzystał z prawa pierwszeństwa, wadium podlega zwrotowi (bez oprocentowania). W przypadku złożenia oferty najkorzystniejszej cenowo oraz odmowy zawarcia umowy sprzedaży udziałów lub braku możliwości zawarcia umowy z innych przyczyn leżących po stronie oferenta z najkorzystniejszą ofertą, Zarząd Oddziału zatrzyma wadium tego oferenta bez prawa zwrotu.

Najnowsze wpisy
newsy
KURS NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - Wiosna 2024
Zapraszamy na KURS – WIOSNA 2024 przygotowujący do EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE...
środa 14.02.2024 18:02
czytaj więcej
newsy
Zarząd Oddziału Warszawskiego PZITB podjął uchwałę o sprzedaży udziałów w spółce ”WACETOB” SP. Z O.O
Zarząd Oddziału Warszawskiego PZITB podjął uchwałę o sprzedaży udziałów w spółce ”WACETOB” SP. Z O.O. Liczba posiadanych udziałów: 610. Cena nominalna: 100zł/udział. Zarząd Oddziału zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty ku...
poniedziałek 05.02.2024 20:42
czytaj więcej
SZKOLENIA
KURS NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - Jesień 2023
Zapraszamy na KURS – JESIEŃ 2023 przygotowujący do EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE ...
poniedziałek 05.09.2022 08:43
czytaj więcej
Skontaktuj się z nami, znajdź nas na mapie Google
SEKCJA IV
Zarząd i Biuro Oddziału Warszawskiego PZITB
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
skr. poczt. 14
tel/fax (22) 827 - 25 - 76,
(22) 827 - 75 - 73

e-mail: biuro@pzitb.com.pl
Ośrodek Rzeczoznawstwa I Techniki Budowlanej
ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa

tel (22) 636 - 92 - 49

e-mail: biuro@oritb-pzitb.pl
przewin do góry