poniedziałek 20.09.2021 05:45
Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa 25 września 2021 r. - Warszawski Dom Technika
czytaj dalej
„Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” to ogólnopolskie wydarzenie zaplanowane na 25 września br. Nasz oddział PZITB czynnie uczestniczy w akcji organizując punkt konsultacyjny w Warszawskim Domu Technika przy ul. Czackiego 3/5 oraz w Ośrodku Rzeczoznawstwa na Nowolipiu. Podczas dnia otwartego czeka Państwa wiele niespodzianek o których będziemy na bieżąco informować.

W naszym punkcie będzie do Państwa dyspozycji interdyscyplinarny zespół, który bedzie udzielał odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze swoją branżą. Skład:

mgr inż. Mariusz Okuń – rzeczoznawca budowlany z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z praktyczną realizacją na dużych projektach we wszystkich etapach procesu budowlanego, począwszy od due diligence przedsięwzięcia poprzez projektowanie, przygotowanie inwestycji, jej realizację i eksploatację również na obiektach zabytkowych (rzeczoznawca PZITB). Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i drogowej bez ograniczeń. Dorobek zawodowy to ponad 300 opracowań technicznych również na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych. Liczne publikacje w roli eksperta m.in. „Forbes”, „Dziennik Gazeta Prawna”, www.money.pl, www.wprost.pl, Builder”, www.forsal.pl, „Inżynier Budownictwa”, www.muratorplus.pl, „Przegląd Budowlany”. Członek Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Przewodniczący Sądu ogólnopolskiego konkursu Budowa Roku PZITB, Sekretarz Rady MOIIB i PZITB Oddział Warszawski. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Paweł Kaim, mgr inż. budownictwa lądowego, Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Wojskowej Akademii Technicznej, kierunek: budownictwo kubaturowe; specjalność: konstrukcje budowlane. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na kierunku: Wycena Nieruchomości; specjalność – rzeczoznawstwo majątkowe. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Rzeczoznawca budowlany SITPMB w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W swojej działalności zawodowej kierował oraz nadzorował bezpośrednio roboty dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, biurowego, hotelowego oraz w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Pracę zawodową w budownictwie rozpoczął w 2007 roku.

dr inż. Rafał Dybicz - absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, doświadczony kierownik projektów deweloperskich, uczestniczył w realizacji wielu projektów budowlanych, m.in. w budowie linii Metra Północ w Madrycie. Rzeczoznawca budowlany PSRiBS, biegły sądowy. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Autor wielureferatów konferencyjnych i artykułów w budowlanej prasie branżowej, właściciel firmy konsultingowo – inżynierskiej.

mgr. inż. Hubert Wysocki - Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w  Warszawie, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Kierunek Budownictwo. Podyplomowe Studia Zamówienia Publiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Nr MAZ/0873/WBKb/17. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Nr MAZ/BO/0072/18. Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Warszawie Nr W/78/2018. Od 2013 roku związany z firmą ogólnobudowlaną, pełniący funkcję kosztorysanta i  kierownika budowy, głownie w zakresie termomodernizacji budynków; renowacji elewacji; hydroizolacji fundamentów i balkonów; iniekcji oraz  pokryć dachowych.

mgr. inż. Paweł Iwanek - Absolwent Politechniki Warszawskiej wydział Inżynieria Środowiska. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami z zakresu sieci i instalacji sanitarnych otrzymał w 2011. Doświadczenie w zakresie budownictwa mieszkalnego, kubaturowego, magazynowego jak i hotelarskiego w tym pod kuratelą konserwatora zabytków rozpoczął w biurze projektowym, następnie przy realizacji kontaktów bezpośrednio na budowach jako inżynier robót, koordynator/ kierownik robót, kierownik projektu oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

mgr inż. Andrzej Englert – inżynier branży elektrycznej. Absolwent Wydziału Elektrycznego i Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Także kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach prawa energetycznego (w zakresie Eksploatacji ,oraz Dozoru, „E i  ,,D"). Rzeczoznawca Stowarzyszenia Elektryków Polskich, zweryfikowany wykładowca SEP prowadzący kursy i szkolenia z branży elektrycznej, przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej 725, powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Przewodniczący Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa i Usług Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Wiceprezes Zarządu - Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Od wielu lat związany z branżą elektryczną, zarówno na polu projektowania i wykonawstwa instalacji oraz sieci elektrycznych i elektroenergetycznych, jak też szkoleniowym i egzaminacyjnym. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  Zainteresowania: tworzenia skoordynowanych i optymalnych pod względem technicznym i ekonomicznym instalacji budynkowych.

mgr inż. Karol Chudzik inżynier budownictwa, aktualnie pracuje w firmie deweloperskiej i zajmuję się przygotowaniem całego procesu inwestycyjnego. Pasjonuje się architekturą i urbanistyką. 

Grażyna Furmańczyk-Ziemińska

Karolina Matysiak-Rakoczy

 

 

Najnowsze wpisy
NEWS
Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa 25 września 2021 r. - Warszawski Dom Technika
„Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” to ogólnopolskie wydarzenie zaplanowane na 25 września br. Nasz oddział PZITB czynnie uczestniczy w akcji organizując punkt konsultacyjny w Warszawskim Domu...
poniedziałek 20.09.2021 05:45
czytaj więcej
newsy
Praktyczny poradnik dla inwestora
„Praktyczny poradnik dla inwestora” – budowlany proces inwestycyjny od aspiracji do zamieszkania, opracowany i wydany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział Warszawski. Autorami publikacji są inżynierowie Mariusz ...
środa 18.08.2021 19:38
czytaj więcej
newsy
Kurs Jesień 2021
Kurs prowadzony jest przez wybitnych specjalistów – rzeczoznawców budowlanych i wykładowców wyższych uczelni, m.in. Politechniki Warszawskiej,<br /> <br /> w terminie:<br /> <br /> <br /> Termin: 23, 24 października i 6,7,13,14 listopa...
czwartek 22.07.2021 06:09
czytaj więcej
Skontaktuj się z nami, znajdź nas na mapie Google
SEKCJA IV
Zarząd i Biuro Oddziału Warszawskiego PZITB
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
skr. poczt. 14
tel/fax (22) 827 - 25 - 76,
(22) 827 - 75 - 73

e-mail: biuro@pzitb.com.pl
Ośrodek Rzeczoznawstwa I Techniki Budowlanej
ul. Nowolipie 9/11
00-150 Warszawa

tel (22) 636 - 92 - 49

e-mail: biuro@oritb-pzitb.pl
przewin do góry